MEMBUKA AIB SAUDARA | Journal Miss Greget

MEMBUKA AIB SAUDARA


Aduh sahabat nazama.blogspot.com jangan dikira ini cerita isinya tidak senonoh ya, soalnya ini cerita memang seperti ini. Maka dari itu saya mohon maaf sebelumnya. :)


Ketika nabi Nuh as naik perahu saat banjir melanda dunia, maka dimasukanlah bersamanya sejoli dari berbagai binatang, demikian juga anjing dan kucing. Naabi Nuh melarang mereka agar tidak melakukan persetubuhan selama di perahu. Hal ini agar mereka tidak beranak yang nantinya menyebabkan perahu menjadi sempit akibat bertambahnya jumlah penumpang. Semikian cerita yang diriwayatkan oleh Wahab bin Munabbih.
Nampaknya anjing tidak kuasa menahan gejolak nafsu, sehingga mereka melakukan persetubuhan diatas perahu. Celakanya, peristiwa itu diketahui oleh kucing. Maka kucing melapor kepada Nabiyullah Nuh as.
Nabi Nuh kemudian memanggil anjing dan memarahinya, Sedang anjing mengingkari perbuatannya. Namun kucing berkata kepada nabi Nuh as:
"Wahai Nabiyullah, saya melihat dengan mata kepala sendiri. Kalau sekiranya engkau berdoa kepada Allah,  tentu akan nampak bagimu tanda-tandanya dan engkau bisa melihat dengan mata kepala."
Nabiyullah Nuh as pun berdoa kepada Allah. Kemudian anjing melakukan persetubuhan kembali, bahkan lebih menyangatkan perbuatannya sehingga tidak bisa terlepas dan tetap lengket. Maka kucing pun datang kembali kepada Nabi Nuh as dan melaporkan hasil pengintaiannya.
Nabi Nuh pun menyaksikan anjing melakukan pelanggaran itu. Dan anjing itu menjadi malu akibat perbuatannya itu. Namun anjing berdoa kepada Allah seraya berkata: "Wahai Tuhanku, singkaplah cela kucing sewaktu bersetubuh sebagaimana dia telah menyingkap cela kami."
Maka Allah SWT pun mengabulkan doa anjing, sehingga apabila kucing sedang melakukan persetubuhan, mereka berteriak-teriak yang menyebabkan makhluk lain menjadi tahu apa yang dia perbuat. Inilah balasan terhadap kucing yang membuka cela anjing.
Maka dengan demikian pula anak Adam, siapa yang membuka rahasia temannya yang beriman, Maka Allah akan membuka tutup cela dan rahasianya di hari kiamat.

(Zubdatul Wa'idzin)


Sya'roni,HM.2000.Membuka Aib Saudara.Yogyakarta;mitra pustaka
dan isi-isinya dari kitab durratun Nasihin dan Irsyadatul 'Ibad

Nah sahabat, apa barang kali itu juga ya yang menyebabkan kucing tidak bisa akur dengan anjing???

MEMBUKA AIB SAUDARA
Title Post: MEMBUKA AIB SAUDARA
Rating: 100% based on 99998 ratings. 5 user reviews.
Author: N Nay